Privacy statement

De persoonlijke levenssfeer van (kandidaat) medewerkers, andere relaties en bezoekers van de site is

essentieel. Netwerk behandelt en beveiligt de persoonlijke gegevens dan ook zorgvuldig. Netwerk

houdt zich aan de wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens. Uiteraard kan Netwerk de

beveiliging of vertrouwelijkheid tegen hackers, anderen of beveiligingsgebreken niet garanderen.

Persoonsgegevens van de (kandidaat) medewerker worden bewaard en bewerkt om u aanbiedingen

te kunnen doen, om uw profiel en geschiktheid te beoordelen en/of te antwoorden op uw verzoek of

sollicitatie, om medewerkersbeheer of verloningsadministratie te doen of intern onderzoek en

interne audits door te voeren.

Netwerk kan dit doel niet bewerkstellingen, zonder de opvraging van enkele gegevens. U wordt dan

ook gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens (bv. naam, e-mailadres,…) te verstrekken. Door het

invullen van het formulier, geeft u Netwerk expliciet toestemming om de verstrekte gegevens te

bewaren en aan een opdrachtgever ter beschikking te stellen. Deze opdrachtgever dient uw privacy

eveneens te respecteren.

Netwerk verwerkt tevens de persoonsgegevens van betrokkenen werkzaam bij haar relaties voor het

beheer van de prestaties van medewerkers. Zo worden o.m. verwerkt de namen, contactgegevens en

functies.

Op elk moment kan u vragen de gegevens in te kijken, te wijzigen of te laten verwijderen. U kan

hiervoor terecht op het adres: info@netwerkbelgium.com. Ook voor vragen kan u op dit adres

terecht.

Netwerk maakt gebruik van cookies, zijnde kleine bestandjes die op uw harde schijf worden

opgeslagen, zodat onze website kan herkennen wanneer u onze website bezoekt. U kan uw browser

zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd.