Opleiding Mechanisch Werkvoorbereider 2018

Start: 04-09-2018
Data: 04-09-2018 – 18-12-2018
Locatie: Netwerk, Desguinlei 12, 2018 Antwerpen
Prijs: 2500 euro, ex btw
Inschrijven tot: 15-08-2018
Screening: 02-07-2018 & 27-08-2018
Duur: 25 lesavonden, schriftelijke en mondelinge eindproef
Dagen: dinsdag & donderdag, 18u00 – 21u15

Inschrijven

CV:

Stuur mij interessante vacatures


Download printversie

Sta je wel eens stil bij het aantal fouten dat er gebeuren binnen projecten? Denk eens aan het laatste project. Wat liep er daar mis? Kon dat worden voorkomen? Stel je eens voor dat dat was voorkomen.

Stel je eens voor dat meer dan 75% van de fouten zomaar kan worden vermeden, door je gewoon goed voor te bereiden? Door logisch na te denken en het project alvast te doorlopen?
Wat voor winst in tijd, geld en resources zou dat niet betekenen?

Om een sterke technische partner te zijn, biedt Netwerk in samenwerking met een aantal vakspecialisten de opleiding werkvoorbereider aan. De cursus is ontwikkeld voor maximale toepasbaarheid in de dagelijkse praktijk.

Onze docenten en gastsprekers worden algemeen erkend als experts in hun vakgebied en hebben zelf jarenlange praktijkervaring.

Een praktische opleiding die zorgt voor betere planning, minder oponthoud en meer geslaagde projecten.

Voordelen van de opleiding

‘By failing to prepare, you are preparing to fail.’

Grote woorden van een grote meneer. Benjamin Franklin was dan wel geen mechanisch werkvoorbereider, maar zeer zeker wel een voorbereid man. Voor een groot werk opgestart wordt, is het dan ook van cruciaal belang om een aantal voorbereidingen en inschattingen te maken.

Op die manier kan er rekening worden gehouden met de mogelijke risico’s, de doorlooptijd en het budget. Hoe beter de taak van werkvoorbereider wordt uitgevoerd, hoe beter het project vaak verloopt.

Inhoud van de cursus

I. Algemene kennis

 

II. Technische kennis

 

 

 

Deel 1: Algemene begrippen

 

Deel 1: Toestel & aanverwante kennis

Terminologie

 

Statisch equipment

De shutdown als project

 

Ventielen & Appendages

Werkvoorbereidingsaspecten

 

Rotating equipment

 

 

Stoom

Deel 2: Technische documenten & Tekenen

 

Inspectie beginselen

Standaards “DIN; ANSI;…)

 

 

Eenheidstijden / Calculatie

 

Deel 2: Materiaal kennis

Plot plan – PID / RID

 

Piping, constructiestaal

Piping & pipings specs

 

Dichtingen, bouten

Basiskennis en symbolen

 

Overige

Isometrisch tekenen

 

 

 

 

Deel 3: Diensten

Deel 3: Tools

 

Stellingbouw

MS Office : Excel – werken met lijsten

Isolatie

Introductie in SAP voor Wvb

Reiniging, hijswerken, rigging

 

 

Speciale technieken

Deel 4: Oefeningen & voorbeelden

 

E&I aspecten

Werkvoorbereidingsoefening

 

Takenpakket van de werkvoorbereider
  • Vaststellen van de precieze werkzaamheden
  • Veiligheidsrisico’s inschatten
  • Budgetraming en planning opstellen rekening houdend met de opgelegde limieten
  • Field checks uitvoeren (opmeten en controleren) en rekening houden met de plaatselijke omstandigheden zoals toegankelijkheid, andere werkzaamheden, hitte, chemicaliën, ondergrondse leidingen,…
  • Optimale werkvolgorde opstellen, prioteren en aangeven welke werkzaamheden elkaar beïnvloeden of afhankelijk zijn van elkaar
  • Materiaalbeheer en materiaalbestelling
  • Werkcapaciteit inschatten en contacten leggen met onderaannemers
  • Welke vergunningen zijn nodig, wat zijn de procedures en de voorschriften?
  • Documentatie en tekeningen verzamelen en op basis hiervan werktekeningen voorbereiden
  • Kostenstaat opmaken en in balans houden
Opleidingstraject

De opleiding start op 4 september en telt 25 lesavonden, steeds op dinsdag- en donderdagavond.

De cursus eindigt met examen voor een jury van experts uit een aantal referentiebedrijven (BASF, Fabricom, Total). Bij het succesvol beëindigen van deze opleiding ontvangen de cursisten een getuigschrift dat mee wordt ondertekend door deze experts.

Op 18 december volgt dan de proclamatie.

Voorwaarden

Cursisten dienen te beschikken over bewezen technische achtergrond in het vakgebied en met praktische ervaring “in the field”.  Verder is het belangrijk dat kandidaten over voldoende organisatorische, communicatieve en administratieve vaardigheden beschikken.

Alle kandidaten worden vooraf gescreend op technische voorkennis (multiple choice met 15 vragen) en motivatie.
Vanuit de screening worden dan max. 15 personen geselecteerd die aan de cursus kunnen deelnemen.

Als je je kandidaat wilt stellen voor de screening, dan dien je je met CV aan te melden op opleidingwerkvoorbereider@netwerkbelgium.com.​

De screenings vinden plaats op 2 juli en 27 augustus.

Daarnaast betalen externen 2500 euro (ex btw) voor de opleiding.
Bedienden van Netwerk kunnen de opleiding kosteloos volgen.

Cursus gaat door bij minimaal 10 deelnemers

Wat kandidaten er van vinden
Inschrijven

Om je kandidaat te stellen meld je je aan met CV via opleidingwerkvoorbereider@netwerkbelgium.com.

CV:

Stuur mij interessante vacatures