Opleiding werkvoorbereider

 • Start: dinsdag 05 september 2017
 • 25 lesmomenten: dinsdag- en donderdagavond
 • 18u00 – 21u15
 • Locatie: Netwerk, Desguinlei 12, 2018 Antwerpen
 • Prijs: 2500 euro

De job van NETWERK mechanisch werkvoorbereider vraagt een technische voorkennis

Inschrijven

CV:

Stuur mij interessante vacatures


Please leave this field empty.

Omdat we goede projecten hoog in het vaandel dragen en onze dienstverlening steeds naar een hoger niveau willen tillen, organiseert Netwerk in samenwerking met een aantal vakspecialisten een opleiding werkvoorbereider. De cursus is ontwikkeld voor maximale toepasbaarheid in de dagelijkse praktijk. Onze docenten en gastsprekers worden algemeen erkend als experts in hun vakgebied en hebben zelf jarenlange praktijkervaring als (mechanisch) werkvoorbereider.

‘By failing to prepare, you are preparing to fail.’

Grote woorden van een grote meneer. Benjamin Franklin was dan wel geen mechanisch werkvoorbereider, maar zeer zeker wel een voorbereid man. Voor een groot werk opgestart wordt, is het dan ook van cruciaal belang om een aantal voorbereidingen en inschattingen te maken.
Op die manier kan er rekening worden gehouden met de mogelijke risico’s, de doorlooptijd en het budget. Hoe beter de taak van werkvoorbereider wordt uitgevoerd, hoe beter het project vaak verloopt.

Het takenpakket van een mechanisch werkvoorbereider is erg gevarieerd

 • Vaststellen van de precieze werkzaamheden
 • Veiligheidsrisico’s inschatten
 • Budgetraming en planning opstellen rekening houdend met de opgelegde limieten
 • Field checks uitvoeren (opmeten en controleren) en rekening houden met de plaatselijke omstandigheden zoals toegankelijkheid, andere werkzaamheden, hitte, chemicaliën, ondergrondse leidingen,…
 • Optimale werkvolgorde opstellen, prioteren en aangeven welke werkzaamheden elkaar beïnvloeden of afhankelijk zijn van elkaar
 • Materiaalbeheer en materiaalbestelling
 • Werkcapaciteit inschatten en contacten leggen met onderaannemers
 • Welke vergunningen zijn nodig, wat zijn de procedures en de voorschriften?
 • Documentatie en tekeningen verzamelen en op basis hiervan werktekeningen voorbereiden
 • Kostenstaat opmaken en in balans houden

 NETWERK, de mechanisch werkvoorbereider plant en kiest de juiste werkoptiesWie komt in aanmerking voor de opleiding werkvoorbereider?

Cursisten dienen te beschikken over bewezen technische achtergrond in het vakgebied en met praktische ervaring “in the field”.  Verder is het belangrijk dat kandidaten over voldoende organisatorische, communicatieve en administratieve vaardigheden beschikken.

 

Kandidaten worden vooraf gescreend op technische voorkennis en motivatie.
Er zijn 2 screeningmomenten op maandagavond 3 juli en op dinsdagavond 22 augustus telkens vanaf 17u00. De uitnodigingen voor de screening worden verstuurd vanaf juni.
Vanuit de screening worden dan max. 15 personen geselecteerd die aan de cursus kunnen deelnemen.

Opleidingstraject opleiding werkvoorbereiderDe job van NETWERK mechanisch werkvoorbereider vraagt een technische voorkennis

De cursus gaat van start op dinsdag 05 september 2017.

Er zijn 25 lesmomenten op dinsdag- en donderdagavond van 18u00 tot 21u15 in de kantoren van Netwerk, Desguinlei 12, 2018 Antwerpen.

De cursus eindigt met examen voor een jury van experts uit een aantal referentiebedrijven in de petrochemische sector.  Bij het succesvol beëindigen van deze opleiding ontvang je een getuigschrift dat mee wordt ondertekend door deze experts.

Prijs: 2500 euro.

Wat cursisten er tot nu toe van vonden

“De combinatie van de gestructureerde inhoud en de ervaring van de docenten zorgen voor een goed resultaat.”

 

“Ik leerde veel zaken die ook in mijn huidige job van pas komen.”

 

“Dankzij de opleiding werkvoorbereider ben ik nadien kunnen starten als werkvoorbereider.”

 

“Er werd tijdens het hele traject rekening gehouden met de ervaring en de behoeften van de deelnemers.”

Stel je kandidaat

Om je kandidaat te stellen meld je je aan met CV via opleidingwerkvoorbereider@netwerkbelgium.com.

CV:

Stuur mij interessante vacatures


Please leave this field empty.