De Netwerk kernwaarden

We hebben zes kernwaarden. 6 non-negotiables. Deze basiswaarden geven aan hoe we doen wat we doen. Hoe we zaken aanpakken, hoe we beslissingen nemen.

Wij, als bedrijf, maar ook als individu.

Deze waarden worden actief gebruikt om beslissingen te nemen en te reflecteren.
Ze dienen om de toekomst te vormen en het verleden te spiegelen.
Om naar te leven en van te leren.

Ze beschrijven wie we zijn. Of beter: willen zijn. Het is onze ambitie, iets waar we naartoe werken. Elke dag klopt het iets beter. Ook dankzij jou. Want jij kan elke dag iets verzinnen en doen waardoor Netwerk er meer aan voldoet.

Dat kan met iets groots, dat kan met iets kleins. Een goed woordje bij een collega. Een telefoontje naar iemand die je kent. Als enige dat gekke product opnemen. Een functionaliteit bouwen waarvan je denkt: cool. Een klant niet zomaar blij maken, maar heel erg blij maken. Bij elkaar opgeteld vormt dit een stortvloed aan verbetering.

We onderscheiden ons door fatsoen en dat maakt ons uniek in onze wereld.

Fatsoen.

Netwerk is fatsoenlijk. Als familiebedrijf handhaven en bewaren we tradities: sociaal zijn en dicht bij onze mensen staan. Correct en begripvol met elkaar omgaan. Een goede huisvader zijn voor onze medewerkers, klanten en leveranciers, ook mensen met een gezin. Fatsoen en plichtsbesef zitten ingebakken in onze genen. Zo bestaan we vandaag en dit is wat we willen nalaten.

Netwerk is professioneel. We streven ernaar om aan onze klanten een unieke toegevoegde waarde te bieden die je elders moeilijk gaat vinden. Zo kunnen zij met gerust gemoed hun werk uit handen geven.

We gaan met medewerkers, klanten en leveranciers telkens samen op zoek naar duurzame oplossingen en we spelen in op elkaars noden. Dit heeft ons gevormd tot een ervaren bedrijf dat er staat en dat goed is in wat het doet. Datzelfde pad waarbij gezamenlijk expertise wordt verkregen en gedeeld, willen we ook blijven bewandelen.

We investeren oprecht in onze medewerkers en relaties en dat vertaalt zich steevast in resultaten voor Netwerk, voor onze klanten en voor onze medewerkers.

Netwerk is transparant, omdat we geloven in gezamenlijke groei.
We zijn onlosmakelijk verbonden met onze klanten en medewerkers. We zijn toegankelijk en focussen telkens op een positieve dialoog.

We geven inzicht om het vertrouwen te versterken en vermijden verrassingen waar mogelijk. We denken samen na over dilemma’s en vraagstukken, met de intentie om te komen tot gezamenlijke, unieke oplossingen en duurzame samenwerkingsverbanden.

We zijn open en eerlijk, wat ons heeft gevormd tot wat Netwerk vandaag is.
Vragen staat vrij, ook al zijn de antwoorden soms voor de hand liggend. Alles is
bespreekbaar en we staan op ieder moment open voor verbeteringen.
We communiceren altijd correct met klanten, leveranciers en medewerkers zodat het telkens voor iedereen duidelijk is waar het om draait.

We geven mensen een plaats

Netwerk is warm en menselijk, omdat we het bedrijf runnen als een familie.
We zetten hoog in op onze medewerkers en nemen heel wat initiatieven om een duurzame
inzetbaarheid en de expertise van onze Netwerkfamilie te verhogen.
We luisteren naar elkaars ideeën en verwachtingen omdat we geloven dat een omgeving waar medewerkers zich thuis en gewaardeerd voelen, zich vertaalt in betere resultaten.

Netwerk is flexibel, omdat we toekomstgericht zijn.
We zijn ondernemers in hart en nieren: we innoveren en spelen in op nieuwe
technologieën. Zo kunnen we onze klanten en medewerkers in een snel veranderende
maatschappij telkens de beste oplossing bieden voor een nauwe en bloeiende samenwerking.
We trachten onze medewerkers hier nauw bij te betrekken, bijvoorbeeld door hen initiatieven te laten nemen en hun ownership en verantwoordelijkheid te bieden. Het belang van het individu ligt in lijn met het belang van Netwerk.